+48 95 735 99 82

Firma Łuc - Nieruchomości Gorzów Wielkopolski


Działka, Łośno

Działka, Łośno
Numer oferty 865/2562/OGS
Cena 109 000,00 PLN
Rodzaj nieruchomości Działka
Typ oferty Sprzedaż
Region Lubuskie
Kraj Polska
Miejscowość Łośno
Dzielnica
Powierzchnia 43 700,00m²
Typ działki Rolna

Opis oferty:


Na sprzedaż nieruchomość rolna o pow. 4,37 ha położona w Łośnie, Gmina Kłodawa. Działka z możliwością podziału geodezyjnego.

Alternatywą działki jest wykorzystanie terenu pod farmę fotowoltaiczną. Inwestycja zgodna z istniejącym planem przestrzennym.


Klasoużytek: R VI 0,39 R VI 0,21 Ł V 2,39 Ps VI 0,47 W 0,05 N 0,86

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie: teren upraw rolniczych.

Dostępne media w drodze przy działce to woda i prąd.

Zapraszam na prezentację nieruchomości.

Dodatkowe info. z miejscowego planu:

2) Dopuszcza się lokalizację:

a) Dróg o szerokości do 10m, ciągów komunikacyjnych oraz liniowych obiektów infrastruktury technicznej,
b) wolnostojących obiektów i urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 100kW, wraz z infrastrukturą,
c) budynków niemieszkalnych oraz budowli służących gospodarce rolnej przy uwzględnieniu następujących zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: - powierzchnia zabudowy do 5% powierzchni działki, jednak nie więcej niż 500,0m2 powierzchni zabudowy przypadającej na jedną działkę, - z uwagi na sposób zagospodarowania terenu nie określa się intensywności zabudowy, - powierzchnia biologicznie czynna minimum 80% powierzchni działki, - szerokość frontu zabudowy do 30,0m, - kształt i sposób przykrycia dachów dla budynków - dach jedno- lub dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 100 do 450, dla pozostałej zabudowy dach dowolny, - wysokość zabudowy do 15,0m, - wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy według przepisów odrębnych jednak nie bliżej niż w odległości 6,0m od dróg, - na terenach sąsiadujących z terenami ZL dopuszcza się możliwość zalesienia.

3) Zasady i warunki scalenia oraz podziału działek:

a) dopuszcza się podział terenu na działki o powierzchni minimalnej 3000,0m2 przy uwzględnieniu zapisów §9 ust 2, 3 i 4,
b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki 25,0m, nie dotyczy działek narożnych.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny oraz stanowi zaproszenie do rokowań zgodnie z art. 71 KC. Oferta nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.

Kontakt:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.